hlavní menu

na úvod

nabídka služeb


Nově pobočky:

- Třeboň (JH)
- Přední Výtoň (CK)


Vítejte na stránkách firmy PoPoS CZ spol. s r.o.

Firma PoPoS CZ spol. s r.o. (Pomoc Podnikatelské Sféře) se již od svého vzniku v roce 1999 zabývá a specializuje na řešení problémů a komplexní služby v oblastech odpadů, BOZP, PO včetně poskytnutí služeb s touto činností úzce svázanou a komplexně ji doplňující.

Na základě zvyšujících se nároků klientů klademe velký důraz na kvalitu a komplexnost poskytovaných služeb. Přenášíme na sebe rizika s touto činností související a výrazně a prokazatelně snižujeme finanční náklady zaměstnavatelům při dodržování platné legislativy.

Naším cílem je nabídnout zákazníkům takové služby, které v co nejmenší míře finančně zatěžují jejich rozpočet, jsou maximálně efektivní a stavěné přímo na míru každému zákazníkovi zvlášť.

Nabízíme možnost spolupráce jak jednorázově tak na základě stálé obchodní smlouvy, včetně zastupování vůči příslušným úřadům.

Společnost je pojištěna
na škody ze zodpovědnosti na částku 2 000 000,- Kč
jednorázově a celkově za rok 4 000 000,- Kč


Odborné kurzy, školení (vstupní, základní, periodické), manipulační vozíky, motorové pily, vazači atd.

Zajištění komplexního BOZP a tvorba veškerých vnitřních předpisů-činnost odborně způsobilé osoby

Výkon činnosti koordinátora BOZP
na staveništi dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. - činnost odborně způsobilé osoby

Identifikace a hodnocení rizik - činnost odborně způsobilé osoby.
Kategorizace prací, hygiena práce


Požární ochrana staveb, prevence PO
a činnost odborně způsobilé osoby.
Hasící přístroje, hydranty, autonomní hlásiče, značení - prodej, montáž, revize

Nakládání s odpady - poradenství
- činnost autorizované osoby© 2008 - 2015 Eva Podzimková