hlavní menu

Požární ochrana staveb, prevence PO


Nově pobočky:

- Třeboň (JH)
- Přední Výtoň (CK)

činnost odborně způsobilé osoby


  Nabízíme:
Preventivní protipožární prohlídky pracovišť včetně zpracování návrhů na odstranění zjištěných závad.

Periodické kontroly a technický servis požárních zařízení, včetně oprav.

Školení pracovníků - vstupní, opakované, vedoucích pracovníků, včetně vedení příslušné dokumentace a dokladů.

Vedení požární knihy.

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

Zpracování dokumentace zdolávání požárů dle platných předpisů, požárních řádů pracovišť, požárních poplachových směrnic, požárních evakuačních plánů, přehled o požární technice a doklady o jejich kontrole, příkazy, zákazy a pod.

Posouzení požárního nebezpečí u právnických osob a podnikajících fyzických osob a zařazení pracovišť do zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí.

Zpracování, vedení a aktualizace veškeré agendy PO v souladu s platnými předpisy.

Zastupování ve styku s příslušnými orgány státní správy na úseku PO (např. při kolaudačním řízení).
 
Revize, prodej:
Revize a servis všech typů přenosných a pojízdných hasících prostředků a hydrantů.
Revize požárních dveří, požárních uzávěrů aj.
Prodej, montáž přenosných a pojízdných hasících prostředků.
Prodej hydrantových skříní.
Prodej autonomních hlásičů požáru.