hlavní menu

Identifikace a hodnocení rizik


Nově pobočky:

- Třeboň (JH)
- Přední Výtoň (CK)

činnost odborně způsobilé osoby, hygiena práce


  Nabízíme:
Identifikaci a vyhodnocení rizik odborně způsobilou osobou.

Návrh na zařazování prací do kategorií - kategorizace prací.

Zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací (např. práce s azbestem).

Návrh na poskytování OOPP, včetně zpracování směrnic.

Vypracování osobních listů OOPP.

Zastupování ve styku s orgány státní správy (KHS).