hlavní menu

Zajištění komplexního BOZP-činnost odborně způsobilé osoby


Nově pobočky:

- Třeboň (JH)
- Přední Výtoň (CK)


  Nabízíme:
Komplexní dodávka výkonů k zajištění povinností vyplývajících z předpisů k bezpečnosti práce, zpracovávání směrnic a řádů dle konkrétních podmínek podniků a pracovišť
- provozní řády a směrnice
- organizační směrnice
- traumatologický plán
- předání a převzetí staveniště
- bezpečnostní pravidla pro pracoviště
- atd. dle specifických požadavků objednatele.

Zajištění všech povinností vyplývající z úplného znění Zákoníku práce, především z povinností zaměstnavatele a povinností zaměstnance.

Zajištění bezpečnosti práce - školení obsluh strojů, drobné mechanizace, pil a jiné.

Zpracování místních provozních předpisů (vnitřní směrnice) vyplývající z platných předpisů.

Kontrolní činnost BOZP na jednotlivých pracovištích a stavbách, včetně zápisů do deníku kontrol BOZP.

Poradenská činnost při řešení veškerých pracovních úrazů (hromadných, těžkých a smrtelných).

Zpracování příslušných směrnic, řádů, podle konkrétních podmínek podniků a pracovišť a rizik na základě zadání objednatele.

Zastupování ve styku s právními orgány státní zprávy (OIBP).